W zakładce Regulaminy zostały umieszczone aktualne regulaminy:

  • Regulamin opłat za odpady komunalne 2022
  • Regulamin montowania, wymiany, odczytów wodomierzy 2022